Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Digitalisering medför nya möjligheter för fastighetsägare

Digitalisering är något som påverkar oss alla och då naturligtvis även fastighetsägare, inte minst vad gäller möjligheten att effektivisera och optimera energianvändningen i deras fastighetsbestånd. Det händer mycket inom området och därför bjöd Energikontoret tillsammans med Fastighetsägarna in olika intressenter för att ge in inblick i var vi befinner oss nu och hur digitaliseringen kan tänkas påverka oss i framtiden samt ta del av koncept och tjänster som finns på marknaden idag.

Läs mer

Energimingel avslutar 3 årigt energieffektiviseringsprojekt!

Nu har den sista aktiviteten för Östergötlands del genomförts inom projektet ’Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan’. Projektet som pågått sedan 2015 och har nu i 3 år hjälpt små och medelstora företag att öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft, samtidigt som de minskat sin klimatpåverkan.  – Den 4e september avslutades projektet med ett välbesökt ’Energimingel’ på Cleantech Park i Linköping

Läs mer

Kampanj för ökad energi- och klimatrådgivning

Nu pågår en informationskampanj för ökad energi- och klimatrådgivning. Tre filmer har tagits fram i ett samarbete mellan kommunerna i Östergötlands län för att synliggöra möjligheten till kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning i den egna kommunen. Filmerna kommer att sändas i TV3 och Kanal 5, men du kan också se filmerna via vår hemsida: http://www.energiost.se/energiradgivarna 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin