Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Projektinsatser visar väg mot ett energieffektivare Östergötland

Projektet Energieffektiva Företag i Östra Mellansverige har sedan projektets början, hösten 2015, gett små och medelstora företag i Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län hjälp och stöd i energifrågor. Det genomgående syftet har ständigt varit att få små och medelstora företag att öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan. Projektet har nu pågått i snart tre år – och vi börjar se resultatet av intensivt arbete både från vårt och företagens håll. 

Läs mer

Välkommen på Energimingel på Cleantech Park!

Vill du veta mer om fördelarna med att energieffektivisera lokaler och processer hos små och medelstora företag och samtidigt få tillfälle att träffa intressanta företagare och andra representanter inom energieffektiviserings- och hållbarhetsfrågor? I så fall är du välkommen på ett kostnadsfritt Energimingel på Cleantech Park i Linköping.

Läs mer

Solelkarta som visar antalet anläggningar och installerad effekt för Östergötland

SCB har sedan 2016 erbjudit statistik över antalet anläggningar och installerad effekt för olika kommuner i Sverige. Dock har statistiken inte varit komplett då inte alla nätägare besvarat enkäten, vissa anläggningar uppenbart saknas i statistiken och dessutom gäller sekretess för ett antal kommuner där antalet anläggningar är få till antalet.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin