Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energikontoret Östra Götalands information om hantering av personuppgifter utifrån GDPR

1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. 

Läs mer

Erfarenhetsutbyte för kommunala tjänstemän om hur vi får mer solel

Den 22 maj genomfördes en kommunnätverksträff inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige på Cleantech Park i Linköping. Syftet med dagen var att uppmärksamma det pågående arbetet kring solel och diskutera kring vad vi i Östra Mellansverige kan göra för att nå längre. 

Målgruppen för dagen var tjänstemän och politiker som är eller vill bli engagerade i solelssatsningar. Med totalt 26 deltagare på träffen varav representanter från 14 olika kommuner spritt över hela Östra Mellansverige, skapades goda möjligheter för samverkan, nätverk och erfarenhetsutbyte. Dagen var välfylld av konkreta exempel från de medverkande kommunernas olika arbetssätt för att främja den allt mer växande marknaden för solel.  

Läs mer

Projektet Framtidens solel bidrar till fler installationer i Östergötland

Energikontoret Östra Götaland är koordinator i Östergötland för projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige, ett projekt som pågått sedan hösten 2015 och har som syfte att öka solelanvändningen i små och medelstora företag.

Projektet har omfattat ett antal aktiviteter som ska bidra till syftet såsom utredningar, analyser, framtagande av checklistor och informationsmaterial samt ett antal publika event för kompetensöverföringsinsatser. Nu när projektet börjar närma sig sitt slut har Energikontoret börjat utreda de publika eventen för att utröna vad de gett utifrån de uppsatta projektmålen. Detta har skett genom att enkäter skickats ut till de företag som deltagit på eventen där de fått ange om de investerat i solel, om deltagande i projektaktiviteten bidragit till deras beslut, hur stora anläggningar de investerat i och om de inte investerat i solel; vad har då det berott på?

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin