Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Sök pengar till energikartläggning och stärk ditt företag

Genom ett aktivt hållbarhetsarbete i ditt företag kan du öka din lönsamhet genom sänkta kostnader, stärkt konkurrenskraft och stärkt varumärke. Det kan dessutom bidra till en stärkt kund- och medarbetarlojalitet vilket också i slutänden kan påverka ditt företags lönsamhet. Ett i många fall enkelt och lönsamt sätt att jobba med hållbarhetsfrågor, är genom energieffektivisering. 

Läs mer

Du missar väl inte årets viktigaste händelse kring energieffektivisering?

Välkommen till Energiting Östra Mellansverige 2017 - Årets stora inspirationsdag med tema energi och affärer.

Läs mer

Kommunnätverk 3 maj inom Framtidens solel

Välkommen på en inspirerande dag om solel!

Nu är programmet klart och bjuder bland annat på en presentation om satsning på solel och lagring i Askersund.

Länk till anmälan finns i programmet!

pdfInbjudan Framtidens solel.pdf

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin