Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Välkommen till en inspirationsdag om systematisk energiarbete

Inom Energieffektiva företag i Östra Mellansverige genomförs 22 november i Linköping en inspirationsdag om hur du som mindre privat fastighetsägare kan arbeta med ett systematiskt energieffektiviseringsarbete i dina fastigheter.

Läs mer

Inbjudan till föreläsning om ekonomiskt energiarbete

Företag i Sverige har stor potential att öka sin konkurrenskraft genom att energieffektivisera sin verksamhet. Att spara 10 000 kronor genom energieffektivisering motsvarar, vid fem procents vinstmarginal, 200 000 kronor i ökad försäljning. Företag kan sänka sin energianvändning med tio procent utan investeringar eller med investeringar som betalar sig på mindre än ett år.

Läs mer

Energieffektiva djurstallar

Läs hur du skulle kunna minska din energiförbrukning med cirka 15 procent på din gård i handboken "Energieffektiva djurstallar" som Energikontoret Östra Götaland, Region Östergötland, Vretagymnasiet, Energimyndigheten, Agrilogik AB, LRF Konsult, Vreta Kluster, SLU och Linköpings universitet tagit fram som är ett resultat av förstudien Energieffektivisering av djurstallar.”

pdfEnergihandbok.pdf

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

linkedin