Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solel och förnybart på EDAY

Den 15:e mars genomfördes EDAY (tidigare EWEEK) i Linköping. Temat för året var ”Klimatsmarta Östergötland – goda exempel blir mainstream” och arrangörsgruppen bestod som tidigare år av: Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, LRF, Cleantech Östergötland och Energikontoret Östra Götaland.

Läs mer

Ni har väl inte missat att Jakob Lagercrantz är moderator för årets Energiting Östra Mellansverige?

Vi bjuder nu in samtliga små och medelstora företag i Östra Mellansverige att delta på konferensen Energiting Östra Mellansverige i Eskilstuna den 26:e april. En dag som ger ditt företag alla verktyg du behöver för framtidens affärer!

Läs mer

Kartläggning av hinder för etablering av vindkraft i Östergötland

Nätverket för Vindbruk, genom Energimyndigheten, har beviljat projektet Vindkraft Öst IV medel för att främja vindkraftsetableringar i Södermanland och Östergötland. Projektet omfattar en rad olika aktiviteter där en insats handlar om att utreda möjligheter och hinder kring nyetablering av vindkraft utifrån de tillståndsansökningar som lämnats in till kommuner i dessa två län.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin