Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Vinnare i Valdemarsviks Etanolutmaning ställde om till etanol och sparade 2,5 ton CO2

I januari korades vinnarna i etanolutmaningen. Det var hemtjänsten i Gusum under ledning av enhetschef Mi Carlson som under perioden juli-oktober 2018 till 90 % tankat etanol i sina fordon. Alla enheter hade som minst bytt ut hälften av sin bensinanvändning mot etanol.

Under perioden så ökade etanolanvändningen med 66 % i socialförvaltning vilket bidrog till en CO2 reducering med 10,1 ton.

Läs mer

Energikontoret nu en del av Region Östergötland

Vid årsskiftet upphörde Energikontoret Östra Götaland som fristående bolag för att istället ingå i Region Östergötland.

Läs mer

Slöserijakt på BTT-Plåt

Som en del i EEnet-nätverket har möjligheten att lära mer om vad en Slöserijakt är uppkommit. Per-Erik  Johansson på Scania har lång erfarenhet av att arbeta med Lean inom industrin. Den 20 november var Per-Erik  hos företaget BTT-Plåt i Kisa. Platschef Rickard Gardmar, produktionschef Claes Creutz och Miljö- och kvaltitetschef Jonas Lönning tog emot oss för att under en dag lära oss hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med metoden slöserijakt som en del av sitt förbättringsarbete. 

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin