Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Turné i Östergötland om vindkraft, solel och energieffektivisering

Energikontoret Östra Götaland och energi- och klimatrådgivningen i Finspång, Norrköping och Valdemarsvik i samverkan med LRF har genomfört en turné i ovan nämnda kommuner för att informera om vindkraft, solel och energieffektivisering.

Läs mer

Erbjudande om konsultbesök till fastighetsägare

Inom projektet Energieffektiva företag kan fastighetsägare få ett besök från en konsult från WSP för att gå igenom fastighetens (fastigheternas) energiprestanda och få förslag på energieffektiviseringsåtgärder samt förutsättningar för solelproduktion.

Läs mer

Ny medarbetare på Energikontoret

Daniel Kvist är ny medarbetare på Energikontoret Östra Götaland. Han har huvudansvaret för projektet regionala noder som innebär att stötta företag att komma igång med ett systematiskt energieffektiviseringsarbete och att informera om energikartläggnignsstödet som Energimyndigheten tillhandahåller.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin