Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Filmer om solenergi

Inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige har ett antal filmer tagits fram som visar hur och varför ett antal företag genomfört sina solenergiinvesteringar. Dessa filmer är tänkta att utgöra inspiration till andra företag som vill göra liknande satsningar.

Läs mer

Energikontoret beviljas 733 885 kr till projekt om värphönsstallar

Energikontoret Östra Götaland har beviljats 733 885 kr från Jordbruksverket (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) till ett projekt om minskad ammoniakavgång i värphönsstallar. Stödet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.

Läs mer

Kommunala solkartor 2.0

I september 2016 lanserades den första versionen av ”Utredning om kommunala solkartor i Östra Mellansverige”. Syftet med den var att visa hur dessa solkartor används, av vem, hur de uppfattas av användarna, förslag till förbättringar etc. Målet var att rapporten i nästa skede skulle kunna utgöra ett stöd till kommunerna att utveckla sin solkarta, eller få kunskap som kunde utgöra ett stöd vid kommande marknadsföringsinsatser av kartan. Ett annat mål var att ge inspiration till de kommuner i Östra Mellansverige som idag saknar en egen solkarta till att eventuellt initiera en sådan satsning.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin