Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Framtidens energismartaste företag

Går du i solcellstankar? Är du intresserad av framtidsspaningar och energismarta lösningar? Då ska du komma till konferensen Framtidens energismartaste företag den 6 november 2018.

Läs mer

Vi ses väl på Innovation day 8 november?

Tema för dagen är ”Hållbar affärsinnovation” och omfattar en rad olika föredrag kopplat till detta tema. Bland annat kommer Olof Hjelm från Linköpings universitet att samtala med Teodor Hovenberg, Envista och Lisa Elfström, Sunda hus under passet "Goda exempel från Östergötland, affärsinnovation". Programmet i dess helhet hittar du här: https://innovationweek.eastsweden.se/program/innovation-day

Läs mer

Digitalisering medför nya möjligheter för fastighetsägare

Digitalisering är något som påverkar oss alla och då naturligtvis även fastighetsägare, inte minst vad gäller möjligheten att effektivisera och optimera energianvändningen i deras fastighetsbestånd. Det händer mycket inom området och därför bjöd Energikontoret tillsammans med Fastighetsägarna in olika intressenter för att ge in inblick i var vi befinner oss nu och hur digitaliseringen kan tänkas påverka oss i framtiden samt ta del av koncept och tjänster som finns på marknaden idag.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin