Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Tydliga kundkrav och lösningsfokuserade leverantörer – hur får vi fossilfria lösningar?

Torsdagen den 7 september höll Energikontoret och Östgötautmaningen ett lunchseminarium i syfte att driva på utvecklingen för energieffektiva och fossilfria transporter. Totalt 50 personer från ett 30-tal organisationer deltog på mötet.

Läs mer

Energismart är lika med affärssmart!!

Energianvändningen står ofta för en stor del av företagets kostnader. Genom att arbeta energieffektivt slipper du betala för den energi som du inte behöver. Dessutom bidrar minskad energianvändning till en bättre miljö, ett stärkt varumärke och ökat förtroende hos dina kunder. Hållbart, resurseffektivt och energieffektivt företagande är en allt viktigare konkurrensfördel.

Läs mer

Är du lantbrukare och vill minska dina energikostnader?

Du som lantbrukare har goda möjligheter att spara pengar genom minskad energianvändning. Dessutom finns ett ekonomiskt bidrag från Energimyndigheten för dig som vill genomföra en energikartläggning som ger dig ett bra beslutsunderlag för kommande åtgärder. För att kunna ta del av detta stöd måste du dock ha en energianvändning som överstiger 300 MWh per år eller ha fler än 100 djurenheter.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin