Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Seminarium om upphandling av värmepumpar

Välkommen på vårt halvdagsseminarium som ska ge dig verktyg för att ta fram ett bra beslutsunderlag vid kalkylering och upphandling av värmepumpar. Föredraget kommer att ge dig en mer ingående inblick i årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift.

Läs mer

Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar i fastigheter

Välkommen på vårt halvdagsseminarium som ska ge dig förståelse för hur olika investeringar och energiåtgärder i fastigheter relaterar till varandra och olika lönsamhetsmodeller.

Läs mer

Nytt nyhetsbrev från Energikontoret

Nu har Energikontoret Östra Götaland publicerat ett nytt nyhetsbrev. Denna gång kan du läsa om:

- Erbjudande till dig som lantbrukare som vill minska dina energikostnader
- Energiträff för banktjänstemän och mäklare
- Hyra solceller - en marknad på frammarsch
- Erbjudande om seminarium till fastighetsägare om energiinvesteringar som ökar lönsamheten för en fastighet
- Inbjudan till Energilyftet
- Information om energimässa i Mjölby

Nyhetsbrevet hittar du här: LÄNK

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin