Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

Projektet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.

Energikontoret Östra Götaland har beviljats 733 885 kr från Jordbruksverket (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) för att genomföra ovan nämnda projekt.

De långsiktiga målen med projektet är att uppnå en positiv påverkan på miljön, på företagens ekonomi, djurhälsan, arbetsmiljön och energianvändning. Projektet består i att sammanställa kunskap om befintlig teknik på området, genomföra litteraturstudier för att undersöka vilka metoder som används, undersöka andra branscher rörande vilka tekniker och lösningar som finns tillgängliga samt genomföra fältförsök för att testa olika skötselrutiner och strömaterial. Dessutom ska en internationell resa genomföras för erfarenhetsutbyte liksom sammanställning av en projektrapport och anordnande av en konferens för spridning av resultat.

Projektet kommer att pågå under 2 år med start juni 2017.

Om projektet

Projektägare: Energikontoret Östra Götaland

Samverkanspart och medfinansiering: Svenska Ägg AB

Projektledning: HIR Skåne

Viktig samarbetspartner: Vreta Kluster

Kontaktinformation

Erik Gotborn, tfn 0700-900447, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Foto: Mocktail/Sara Hertzman Persson

 

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin