Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Nätverk för energi- och klimatstrategiskt arbete

Nätverkets syfte är  att främja och stärka samverkan mellan Östergötland kommuner, regionen och länsstyrelsen inom energi-och klimatstrategiska åtgärder.

Vad görs i projektet

Energikontoret har sedan 2009 organiserat och drivit detta nätverk tillsammans med Länsstyrelsen och under de senaste åren även ihop med Region Östergötland. Genom att skapa en gemensam bild av Östergötlands utmaningar inom det energi och klimatstrategiska området samt hur EU och nationella mål påverkar oss skapas en stärkt lokal och regional kapacitet för strategiskt arbete där man samverkar och styr åt samma håll.

Nätverkets mål är att genom  kapacitetsbyggande skapa nya strukturer för flernivåstyre på lokal och regional nivå inom området för energi, miljö och klimat och utarbeta former för att omsätta nationella och regionala strategier till  kommunal nivå. 

Ytterligare en målsättning i nätverket är att  identifiera och söka medel för samverkansprojekt inom energi- och klimatstrategiska insatsområden.  Genom lärande  och workshops inom olika temaområden skapas fördjupad kunskap och underlag till gemensamma projektansökningar. Detta arbetssätt har tidigare resulterat i att flera samverkansprojekt startats upp, bl.a. Östgötautmaningen -fossilfria transporter i offentlig sektor och Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan. 

Om projektet

  • Projektnamn: Samordningsnätverk för energi och klimatstrategiska åtgärder
  • Projektägare:  Energikontoret Östergötland
  • Projektperiod: 2018-10-31 till 2020-09-31
  • Totalbudget: 630 000
  • Huvudfinansiär: Energimyndigheten
  • Deltagare: Länets 13 Kommuner, Länstyrelsen, Region Östergötland

Kontaktinformation

Projektledare Ylva Ek, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0705189901, 

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin