Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Östgötautmaningen

Genom riktade aktiviteter mot näringslivet, offentlig verksamhet och allmänheten ska samarbetet ”Östgötautmaningen” underlätta en större och snabbare omställning mot en fossilfri fordonsflotta i Östergötland.

Östgötautmaningen

En grupp bestående av representanter för Länsstyrelsen i Östergötland, Region Östergötland, Lantbrukarnas Riksförbund, Energikontoret, Linköpings Universitet, Svensk biogas, Trafikverket och Cleantech Östergötland har gemensamt arbetat fram ett projektförslag för att minska användningen av fossila drivmedel i Östergötland. Gruppen har dragit slutsatsen att det finns tre målgrupper för ett sådant arbete; den offentliga sektorn, privatpersoner samt näringslivet. Gruppen har också konstaterat att det krävs olika insatser för att nå dessa olika målgrupper. Alla riktade insatser görs under samlingsnamnet Östgötautmaningen.

Vad görs

  • Under hösten 2015 ska en förstudie genomföras av företaget 2050, med syftet att skapa ett självfinansierat nätverk för företag som vill förena lönsamt företagande med fossilfria transporter. Förhoppningen är att lansera ett aktivt nätverk i januari 2016.
  • 3 november 2015 hålls ett spännande och inspirerande seminarium kring fossilfria transporter på Torpa Gård utanför Borensberg. Företag som redan ställt om till fossilfritt bränsle, leverantörer av förnyelsebara drivmedel samt politiker på lokal och nationell nivå ger sin bild av resan till en stärkt hållbarhetsprofil.
  • Kommunikationskampanjen ”Vi gör’t” är ett samverkansprojekt som ska kommunicera vad som faktiskt görs i resurseffektiva Östergötland. I länet finns en mängd företag som besitter djup kunskap och tillgångar inom miljöteknik, gröna näringar och hållbarhetsfrågor. Syftet är att ge en samlad, stolt och positiv bild av det arbete som pågår i Östergötland.

Om projektet

Insatserna grundas i positiv samverkan mellan Energikontoret, Cleantech Östergötland, Vreta Kluster, Linköpings Universitet, Länsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund, Region Östergötland och regionens miljöteknikföretag. Insatserna finansieras till stor del av Region Östergötland.

Kontaktinformation

Ylva Ek
Projektledare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin