Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Solel är en viktig förnyelsebar energikälla och målsättningen är att öka antal företag som investerar i solel för att generera tillväxt inom sektorn förnyelsebar energi.

Under projekttid kommer riktade seminarier anordnas för olika målgrupper inom sektorn små- och medelstora företag (SMF) med avsikten att öka kunskapen kring solel. Som målgrupp räknas också de organisationer runt omkring företagen som exempelvis kommunernas näringslivskontor, ALMI och andra företagsrådgivare.

Projektets hemsida: framtidenssolel.se

Projektet började 1 oktober 2015 och pågår till och med september 2018 och genomförs i regionen Östra Mellansverige, vilket innebär Uppsala, Västmanlands, Södermanlands, Östergötlands och Örebro län.

Om projektet

Projektägare: Länsstyrelsen Östergötland.
Huvudfinansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Medfinansiärer (Östergötland): Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Motala kommun och Linköpings kommun.
Viktiga samarbetspartners: Almi Företagspartner, Fastighetsägarna, kommuner m. fl.

Kontaktinformation

Jenny Lundgren, projektledare, 0705-60 03 50, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin