Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Regionala noder för energikartläggningsstöd

Företag har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att genomföra energikartläggningar. Energikontoret marknadsför den här möjligheten och erbjuder seminarier.

Under projekttid är målsättningen att så många företag som möjligt får kunskap om energikartläggningsstödet och att det gör att fler söker energikartläggningscheckar. Under projekttiden kommer vi att erbjuda seminarier för de företag som ansökt om stödet för att öka deras kunskap inom olika delar av energieffektiviseringsområdet som exempelvis belysning, tryckluft, ventilation och transporter.

Projektet började i augusti 2015 och pågår till och med december 2017. Finansiär är Energimyndigheten och pengarna kommer från Tillväxterket och det nationella strukturfondsprogrammet (EU). Projektet är nationellt och genomföras av samtliga energikontor i Sverige.

Om projektet

Projektägare: Energimyndigheten
Huvudfinansiär: Europeiska Nationella Utvecklingsfonden
Viktiga samarbetspartners: LRF, Fastighetsägarena och kommunernas näringslivsavdelningar.

Kontaktinformation

Jenny Lundgren, projektledare
0705-60 03 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin