Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Nätverk för energieffektivisering i små och medelstora företag

Som företagare är man ofta så fokuserad på sin tjänst eller produkt att man ibland missar det uppenbara, hur man med lätthet kan minska sina energikostnader.

Genom energikartläggning identifieras de mest lönsamma åtgärdena för att minska energianvändningen på företaget. Att delta i ett nätverk med andra företag under ledning av en energiexpert ökar motivation, kunskap och förutsättningar att åtgärder blir gjorda. Det vinner företagen på och det ökar konkurrenskraften hos Svenska företag.

När Textila Tvätt och Textilservice gjorde energikartläggning visade det sig att de bland annat att det finns en stor potential att spara energi vid tvätteriet i Örebro. Största åtgärden blev att byta ut styr- och reglerutrustningen för värme och ventilation till en kostnad av 1,75 miljoner. Investeringen minskade energianvändningen med drygt två gigawattimmar (miljoner kilowattimmar) fördelat på ånga och el, och sparade närmare 1,5 miljoner kronor. Återbetalningstiden på investeringen blev drygt två år. Åtgärderna innebar att Textilia sparar ungefär en fjärdedel av sin totala energianvändning.

I Tyskland har det sedan 2008 bildats över 65 nätverk för energieffektivisering i små och medelstora företag som minst energieffektiviserat sina verksamheter med 10 %. Låter det lite? Energipriserna i Tyskaland har länge varit mycket högre än i Sverige, vilket gjort att de även tidigare varit duktiga på att se över sin elanvändningen. Elpriserna närmar sig nu varandra i Europa vilket gör att vi som länge haft billig energi behöver energieffektivisera för att behålla vår konkurrenskraft.

I Östergötand kan du som är företagare och vill energieffektivisera din verksamhet få hjälp på olika sätt.

Tror du att nätverksformen skulle passa ert företag? Att tillsamman med 8-10 andra företag och enenergiexpert göra en energikartläggning, sätta upp mål, träffas under 3-4 gånger per år för erfarenhetutbyte, utbildning och inspiration? Då kontaktar du oss, se nedan för mer info.

Du kan alltid:

  • Ta hjälp av din kommunala klimat- och energirådgivare .
  • Ansöka om stöd till energikartläggning.
  • Om du redan gjort en kartläggning med inte kommer vidare finns NOD projektet som kan stötta och hjälpa er vidare.
  • Klimatinvesteringsstödet kan vara något för er som vet vad som ska göras har en idé om hur man ta energieffektivisering ett steg längre och vill ha stöd för den idén. Söks hos länsstyrelsen.

 Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet att sänka sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi och öka andelen förnybar energi samt främja energieffektiviteten i företagen.*

Målet: 15 % minskad energianvändning per nätverk till 2023. Projektet pågår mellan 2015-2018 och kostar 80 miljoner kronor.

Om Projektet

Projektägare: Energimyndigheten

Huvudfinansiär: Nationenella regionalfonen - energieffektivseringsnärverk

Medfinansiär: Deltagande företag

Viktiga samarbetspartner: Projektet genomförs i samarbete med andra organisationer, exempelvis Fastighetsägarna.

Kontaktinformation

Kickan Grimstedt
Energikontoret
0767-60 19 64
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Susanne Claesson
Nätverkskoordinator
Länsstyrelsen
010-223 54 76
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin