Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energilyftet - kostnadsfri utbildning för dig som vill höja din kompetens inom lågenergibyggande

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande.

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning från Energimyndigheten, i samarbete med de regionala energikontoren, som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.
Nästa utbildningstillfälle i Motala i oktober och Linköping i december, men under hösten erbjuds utbildningen på andra platser och även som webbutbildning.

För anmälan: http://energilyftet.learnways.com

 

pdfEnergilyftet.pdf

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin