Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energieffektiva djurstallar

Läs hur du skulle kunna minska din energiförbrukning med cirka 15 procent på din gård i handboken "Energieffektiva djurstallar" som Energikontoret Östra Götaland, Region Östergötland, Vretagymnasiet, Energimyndigheten, Agrilogik AB, LRF Konsult, Vreta Kluster, SLU och Linköpings universitet tagit fram som är ett resultat av förstudien Energieffektivisering av djurstallar.”

pdfEnergihandbok.pdf

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin