Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Inbjudan till föreläsning om ekonomiskt energiarbete

Företag i Sverige har stor potential att öka sin konkurrenskraft genom att energieffektivisera sin verksamhet. Att spara 10 000 kronor genom energieffektivisering motsvarar, vid fem procents vinstmarginal, 200 000 kronor i ökad försäljning. Företag kan sänka sin energianvändning med tio procent utan investeringar eller med investeringar som betalar sig på mindre än ett år.

Energikontoret Östra Götaland bjuder nu in till en föreläsning i ekonomiskt energiarbete som riktar sig till VD, ekonom, styrelseledamot eller person i beslutsfattande position samt konsulter som jobbar gentemot dessa målgrupper i energieffektiviseringssammanhang.

Föreläsningen genomförs på Cleantech Park (Gjuterigatan 1 D) i Linköping 7 december. Din anmälan vill vi ha senast 1 december.

Program och information om anmälan hittar du via följande länk:

pdfInbjudan_forelasning_Ostergotland.pdf

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin