Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Välkommen till en inspirationsdag om systematisk energiarbete

Inom Energieffektiva företag i Östra Mellansverige genomförs 22 november i Linköping en inspirationsdag om hur du som mindre privat fastighetsägare kan arbeta med ett systematiskt energieffektiviseringsarbete i dina fastigheter.

Du kommer att få kunskap och verktyg för att hitta energitjuvar samt förslag på hur du kan åtgärda dessa. Föreläsare är Kenneth Weber från ETM Kylteknik AB som har mer än 30 års erfarenhet av driftoptimering i fastigheter.

Fullständigt program samt länk till anmälan hittar du via denna länk: (länk till program)

Välkommen!

pdfInbjudan_Fastighetskurs.pdf

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin