Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Östgötautmaningen -En samlad region för fossilfria transporter

Just nu åker Energikontoret runt på en kommunturné i syfte att kartlägga framgångsfaktorer och utmaningar i omställningsarbetet att nå fossilfrihet inom kommunala resor och transporter.

Alla Östergötlands 13 kommuner kommer att besökas under hösten och delta i arbetet att identifiera vilka hinder och möjligheter samt behov av stöd som finns i respektive kommun. Fyra kommuner har hittills besökts där representanter med insyn i och ansvar för fordons- och bränsle frågor har suttit med i diskussioner kring en rad kärnfrågor.  Ur den samlade bilden är det sedan tänkt att identifiera gemensamma projekt där flera kommuner kan samarbeta och dra nytta av varandra. Tillsammans är vi starkare och når längre!

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin