Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Pressmeddelande: Energieffektivisering i fastigheter - bra för ekonomi och klimat

Mellan 30 - 40 % av all energianvändning i Sverige sker inom bostadssektorn. Det
innebär att om vi ska kunna uppnå uppsatta klimatmål, så måste energianvändningen i
denna sektor minska.

En sådan energibesparing är positiv för miljö och klimat samtidigt
som det kan leda till stora kostnadsbesparingar för fastighetsägare. Ofta kan man komma
långt med tämligen enkla åtgärder.

Här finns pressmedelandet i sin helhet.

pdfPressmeddelande_161219.pdf

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin