Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Välkommen till EWEEK 2017!

Hur kan näringsliv, offentlig sektor och forskning samarbeta för att göra Östergötland resurseffektivast i Sverige 2030? Under två heldagar är du välkommen att delta i givande möten, mingla och lyssna till inspirerande föredrag.

7-8 februari på Sky Hotel Apartments, Linköping.
Tema: Östergötland resurseffektivast 2030

Nu är anmälan öppen och kan göras på vår hemsida: www.eweek.nu

Observera att vi måste ha din anmälan senast 31 januari!

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin