Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Möjlighet att utveckla lönsamheten i ditt hållbara turistföretagande

Om du är landsbygdsföretagare och är verksam i Östergötland har du nu möjlighet att öka ditt företags lönsamhet genom individuell coaching från Almi. Du träffar din coach 10-12 gånger, 1 möte per månad och ca. 2 timmar per tillfälle. Du har också möjlighet att få gå och lyssna till ca. 6 föreläsningar per år inom olika delar kring affärsutveckling men också om andra teman.

Priset för företagaren är endast 5 000 kr exklusive moms vilket är starkt subventionerat då dessa insatser ingår i en satsning som finansieras av Almi Företagspartner Östergötland AB och Region Östergötland.

Erbjudandet gäller alla branscher, men med ett särskilt fokus på besöksnäringen och inom de gröna näringarna. Då Energikontoret Östra Götaland för närvarande jobbar aktivt med insatser kopplat till turistföretag som använder sig av solel och/eller solvärme i sin verksamhet genom projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige”, vill vi särskilt uppmana dessa företag att höra av sig till Almi Östergötland för mer information.

Genom att delta i denna satsning får du möjlighet att öka lönsamheten i ditt hållbara företagande.

Länk till erbjudandet: http://www.almi.se/Ostergotland/Erbjudanden/Landsbygden-vassar-sitt-erbjudande/

EUlogo_c_RGB.jpg

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin