Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solel för fastighetsägare

Energikontoret Östra Götaland och Fastighetsägarna bjuder in till ett frukostseminarium om solel för fastighetsägare.

Antalet solelinstallationer har under de senaste åren ökat kraftigt tack vare att kostnaderna för solpaneler minskat. Denna kostnadsutveckling har inneburit att det nu är lönsamt att investera i solel. Under ett frukostseminarium kommer du som fastighetsägare få kunskap hur detta med solel egentligen fungerar och samtidigt få information om olika bidrag som finns tillgängliga inom energiområdet. Värdar för aktiviteten är Energikontoret Östra Götaland och Fastighetsägarna.

Aktiviteten genomförs 5:e maj kl. 07.30-09.30 på Cleantech Park, Gjuterigatan 1 D, i Linköping.

Program och anmälan hittar du här: pdfLÄNK

Foto: www.svensksolenergi.se

 

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin