Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Flest solceller i Ödeshögs kommun

Enligt SCB:s statistik om antal solcellsanläggningar och installerad effekt finns flest anläggningar per capita i Ödeshögs kommun. Om man i stället utgår från installerad effekt (kW) är produktionen per capita störst i Vadstena kommun.

SCB har börjat lansera statistik för antal solcellsanläggningar och installerad effekt efter region, förbrukarkategori och år. Detta är ett välkommet tillskott i SCB:s utbud, då detta tidigare varit ett omfattande arbete för de som haft intentionen att ta fram sådan statistik på läns- och kommunnivå. Än så länge finns enbart data för år 2016 vilket medför att man ännu så länge inte kan göra jämförelser mellan olika år. Energikontoret Östra Götaland har gjort en sammanställning för Östergötland och för att göra statistiken jämförbar har beräkningar gjorts per capita utifrån befolkningsmängden 2016. Tyvärr saknas fullständig statistik för Norrköpings och Söderköpings kommun, vilket medför att de inte ingår i tabellerna nedan.

Den första tabellen visar antalet solcellsanläggningar per capita och enligt den finns flest solceller per person i Ödeshögs kommun.

Kommun

Antal solcellsanläggningar

Antal per capita (tusendelar)

Ödeshög

21

3,9

Ydre

8

2,2

Kinda

29

2,7

Boxholm

19

3,5

Åtvidaberg

20

1,7

Finspång

37

1,7

Valdemarsvik

24

3,1

Linköping

267

1,7

Norrköping

-

-

Söderköping

-

-

Motala

104

2,4

Vadstena

28

3,8

Mjölby

55

2,1

 Tabell 1. Antal installerade solcellsanläggningar per capita i Östergötland

Statistik finns även tillgängligt för installerad effekt i kW och för Östergötlands kommuner vilket innebär följande fördelning per capita. Utifrån detta mått finns högst effekt per capita (watt) i Vadstena kommun.

Kommun

Installerad effekt, kW

Effekt per capita (watt)

Ödeshög

305

57,2

Ydre

121

32,9

Kinda

264

26,7

Boxholm

318

59,2

Åtvidaberg

256

22

Finspång

464

21,6

Valdemarsvik

366

46,9

Linköping

5364

34,4

Norrköping

-

-

Söderköping

-

-

Motala

1229

28,4

Vadstena

552

75,1

Mjölby

1047

39,2

Tabell 2. Installerad effekt, kW, per capita i Östergötland

Om man vill sätta dessa siffror i ett sammanhang kan man konstatera att watt per capita i Sverige är: 14, i Danmark 149 och i Tyskland hela 497, så det finns med andra ord fortfarande en stor utvecklingspotential i Sverige och Östergötland.

För den som vill läsa mer om SCB:s statistik så finns intressant information om detta på Bengts villablogg: http://bengtsvillablogg.info

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin