Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

EU Projektet BEAST Beyond Energy Action Strategies är avslutat

Den sista februari i år (2017) avslutades projektet  BEAST, Beyond Energy Action Strategies www.beastproject.eu . Nio medlemsländer har sedan mars 2014 samarbetat i 25 lokala projekt med att hitta vägar att snabba på implementering av projekt för Energibesparingar, Förnybar energi och Energisnåla och Fossilfria transporter med fokus på  elbilar och laddinfrastruktur med mycket lyckat resultat.

I projekteten för hållbara transporter implementerat 26 laddstationer, 42 elfordon och 23 km cykelvägar.

Inom energieffektiviseringsprojekten har 56 000 leddlampor i 20 kommuner ersatt gammal beslysning och mer än 100 offentliga byggnader renoveras.

330m2 solpaneler, 1 mindre vattentkraftverk, 3 biogasanläggningar och två of "grid system" med sol och vind som energikällor planeras att byggas. 

Alla projekt beräknas sammanräknat bidra till:

En minskning av 21 000 ton koldioxidutsläpp 

En ökning med nära 73 000 MWh förnybar energi produktion

Nära 21 000 MWh energibesparingar.

Energikontoret Östra Götaland har varit varit projektledare och koordinator för projektet.

Slutkonferensen hölls i Bryssel den 8 februari ihop med ett annat liknande projekt Mayors In Action http://www.mayorsinaction.eu/home/ för över 100 åhörare.

 IMG 4272 IMG 3807

Mycket bra och läsvärd dokumentetion har tagits fram i projektet, Bland annat en Handbok för bästa praxis för snabb implementering av hållbara energiprojekt som finns tillgänglig att ladda ned på projektets hemsida www.beastproject.eu

I  Östra Götalands kommuner har arbetet via BEAST bland annat bidragit till  att det nu finns 22 elbilar i drift de  kommunala bilbestånden och minst 21 laddstolpar har etablerats för både intern och publik användning av kommunerna. 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin