Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Du missar väl inte årets viktigaste händelse kring energieffektivisering?

Välkommen till Energiting Östra Mellansverige 2017 - Årets stora inspirationsdag med tema energi och affärer.

Energiting Östra Mellansverige 2017 är en mötesarena med fokus på energi och affärer. Bli inspirerad och ta del av erfarenheter från andra företag, experter och utställare. Hur kan ditt företag bli energieffektivt, minska klimatpåverkan och öka lönsamheten?

När: 27 april

Plats: Lokomotivet, Eskilstuna

Tid: 09:00-16:30

Kostnad: 500 kr inklusive måltider

Hela programmet och anmälan: www.energieffektivaforetag.se/energiting

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin