Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Sök pengar till energikartläggning och stärk ditt företag

Genom ett aktivt hållbarhetsarbete i ditt företag kan du öka din lönsamhet genom sänkta kostnader, stärkt konkurrenskraft och stärkt varumärke. Det kan dessutom bidra till en stärkt kund- och medarbetarlojalitet vilket också i slutänden kan påverka ditt företags lönsamhet. Ett i många fall enkelt och lönsamt sätt att jobba med hållbarhetsfrågor, är genom energieffektivisering. 

Nu finns det ett ekonomiskt stöd till dig som vill genomföra en energikartläggning för att se hur du kan minska energiförbrukningen i ditt företag. Stödet täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggning, dock högst 50 000 kronor.

Läs mer om energikartläggningsstödet här: pdfLÄNK

arbetspendling

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin