Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solkartan - En bra dörröppnare

Inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige kommer inom kort en ny version av tidigare utredning om kommunala solkartor i Östra Mellansverige att lanseras. Denna kommer bland annat att omfatta tre djupintervjuer med kommuner som investerat i en solkarta. En av de intervjuade kommunerna är Motala som lanserade sin solkarta  april 2016, som ett led i arbetet med att öka andelen förnybar energi och nå målet om en fossilfri kommun. I intervjun berättar Agneta Niklasson och Carina Rashidi Ståhlberg om hur arbetet med att ta fram en solkarta gått till och vilka erfarenheter de gjort sedan den togs i bruk. 

Arbetet och diskussionerna mellan tekniska nämndens ordförande Agneta Niklasson och Carina Rashidi Ståhlberg, som är kommunens energirådgivare, inleddes ett år innan solkartan över Motala tätort och Borensberg lanserades via kommunens webbplats.

– Vi ser solkartan som ett bra sätt att inspirera fler privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag att välja solenergi, berättar Agneta Niklasson (MP) som är den som tog initiativet och förankrade frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott. Även installatörer av solenergi kan ha nytta av kartan i sin marknadsföring till boenden i områden med bra lägen för solenergi.

Carina Rashidi Ståhlberg fortsätter:

– Jag kände till att man kommit igång på andra platser i landet och samlade in material från några av dem. Vi hade också nytta av att grannkommunen Linköping låg före oss och också medverkar i EU-projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige. Redan från start samverkade jag som energi- och klimatrådgivare med kommunens GIS-ingenjörer och med lantmäteriet kring de tekniska frågorna.

Att se hur andra kommuner gjort när det gäller såväl solkarta som informationsmaterial är något som bägge motalarepresentanterna förespråkar. De är även överens om vikten av att anpassa ambitionerna till den egna kommunens förutsättningar.

Kort tid från initiativ till beslut

Att förankringsarbetet bland politikerna i Motala gick förhållandevis snabbt beror bland annat på strategin att återanvända de höjdskannade kartor som lantmäteriet hade tagit fram fem år tidigare.

– Genom att välja ett enklare alternativ behövdes inga argument för stora investeringar, notan för vissa kompletteringar av det befintliga materialet stannade på 40 000, vilket inte var svårt att få igenom i kommunstyrelsen. Hade vi börjat från noll hade det i stället handlat om flera hundra tusen, menar Agneta Niklasson. Nu kunde vi synliggöra att solkartan är en av flera pusselbitar som höjer kommunens trovärdighet när vi i olika sammanhang pratar om det fossilfria Motala.

I samband med lanseringen på kommunens webbplats och Facebook fick solkartan uppmärksamhet i de lokala medierna. Det blev också en artikel i tekniska förvaltningens informationsblad samt att det inför 2017 lyftes in i den miljöalmanacka som skickas ut till samtliga hushåll. För att få bra nivå på det språkliga har kommunikatören på tekniska förvaltningen hjälpt till att anpassa texterna till olika informationskanaler.

– Förutom att solkartan ger viss information är det också en viktig dörröppnare till fortsatta samtal, med såväl privata personer som med det lokala näringslivet, inte bara om solkartan utan även om andra frågor som rör miljö och klimat, till exempel fossilfria transporter, menar Agneta Niklasson.

– Att frågor om förändringar kring bygglov för att stimulera mer solenergi har kommit upp på dagordningen ser jag som en positiv intern effekt av solkartan, säger Carina Rashidi Ståhlberg. Det pratas även solkarta inom EU-projektet Framtidens solel och det projektet leder till en naturlig fortsatt satsning på solenergidagarna vi sedan fem år tillbaka har i maj varje år. 

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin