Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Man kan komma längre i sitt energieffektiviserande om man nätverkar!

De tror de 11 företag i Östergötland som träffades den 26 april för att diskutera bla energikartläggning av sin verksamhet, tog del av erfarenheter som företag i nätverket redan gjort. SMF (små och medelstora företag) kan ha svårt att hinna och ha råd att ta in expertkunskap på området, vilket kan vara hinder för att göra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Deltagande företag är Hallins Verkstäder, BTT Plåt, Agora Retail, Luxora Fastigheter, Wibrant fastigheter, Gunnar Gunnarsson Fastigheter, Fam Westerberg Fastigheter, Berg o Co fastighetsförvaltning, Prio Fastigheter, Norling Mark och Fastigheter och Idingstad säteri.  Då det är många fastighetsägare med fanns också Fastighetsägarna representerade. Idag finns ca 35 nätverk över hela Sverige och de finansieras av EU medel och projektet ägs av Energimyndigheter. Projektet som ska hålla på i tre år drivs av Energikontoret östra Götaland och Länsstyrelsen Östergötaland med en energiexpert från ÅF consult. 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin