Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Dokumentation - solel för fastighetsägare

Den 5:e maj genomfördes ett frukostseminarium om solel för fastighetsägare på Cleantech Park i Linköping. Nedan kan du som deltagare hämta de power point-presentationer som visades vid seminariet.

Allmänt om solel (Arne Andersson): pdfArne Andersson

Linköpings kommun - solkartor: pdfLinköpings kommun - solkartor

Länsstyrelsen Östergötland - stöd till solpaneler: pdfLänsstyrelsen - stöd till solceller

Länsstyrelsen Östergötland - klimatklivet: pdfLänsstyrelsen - klimatklivet

Energikontoret Östra Götaland - Energikartläggningsstödet: pdfEnergikartläggningsstödet

Foto: http://www.svensksolenergi.se

 

EUlogo c RGB

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin