Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Kommunnätverk för solel

Onsdagen den 3 maj genomfördes den tredje kommunnätverksträffen inom projektet Framtidens solel i östra Mellansverige med 25 deltagare. Deltagarna kom till Linköping från de flesta delar av öms-regionen, bla Östhammar, Heby, Eskilstuna, Uppsala, Vingåker, Linköping, Finspång och Motala.

STUNS Energi höll en intressant föredragning om lagring och ny teknik och vi tog också del av ett intressant projekt i Askersund som Vattenfall driver kring solel och lagring. Under eftermiddagen var det fokus på erfarenhetsutbyte och projektnyheter, bland annat visades de 5 färska filmerna som är producerade inom projektet!

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin