Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Kommunala solkartor 2.0

I september 2016 lanserades den första versionen av ”Utredning om kommunala solkartor i Östra Mellansverige”. Syftet med den var att visa hur dessa solkartor används, av vem, hur de uppfattas av användarna, förslag till förbättringar etc. Målet var att rapporten i nästa skede skulle kunna utgöra ett stöd till kommunerna att utveckla sin solkarta, eller få kunskap som kunde utgöra ett stöd vid kommande marknadsföringsinsatser av kartan. Ett annat mål var att ge inspiration till de kommuner i Östra Mellansverige som idag saknar en egen solkarta till att eventuellt initiera en sådan satsning.

I maj 2017 lanseras nu en ny version av utredningen. Denna har kompletterats med enkätundersökningar med installatörer/leverantörer av solpaneler och fastighetsägare/fastighetsbolag, för att få information om deras kännedom och användning av solkartor. Den nya versionen omfattar även djupintervjuer med Motala, Eskilstuna och Uppsala kommuner. Dessa intervjuer har som syfte att ge en fördjupad bild av de processer som låg till grund för deras investeringsbeslut och hur de ser på den faktiska användningen av sina solkartor.

Rapporten sin helhet kan du läsa här: pdfLänk till rapporten 

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin