Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Filmer om solenergi

Inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige har ett antal filmer tagits fram som visar hur och varför ett antal företag genomfört sina solenergiinvesteringar. Dessa filmer är tänkta att utgöra inspiration till andra företag som vill göra liknande satsningar.

Det är fem län som ingår i projektet vilket innebär att en företagare per län är representerade med en film. Från Östergötland deltar Roland Byfalk som bedriver företaget Kronhjorten utanför Simonstorp och som har såväl solel som solvärme i sin verksamhet.

Länkarna till filmerna hittar du nedan:

Kronhjortsgården: Företag inom turistbranschen - Östergötland

https://vimeo.com/teknomediase/review/214170051/bf7245bb44

B-stedt of Sweden AB: Företag inom tillverkningsindustrin som utvecklar och producerar utrustning för alpin skidåkning - Örebro

https://vimeo.com/teknomediase/review/214170584/9059be0e6e

Klara Fastigheter: Solcellspark i Kjula - Mälardalen

https://vimeo.com/teknomediase/review/214170650/dbfe619f3f

Gillberga lantbruk: Lantbruk utanför Västerås med växtodling, slaktsvinsuppfödning och entreprenadverksamhet - Västmanland

https://vimeo.com/teknomediase/review/214496570/672a6f4870

IHUS: Fastighetsägare som hyr ut tak till anläggningsägare – Uppsalaregionen

https://vimeo.com/teknomediase/review/214820473/7cd88b375f

 

Bild: Kronhjorten i Simonstorp.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin