Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige

Energikontoret Östra Götaland har varit med i projektet Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon i Östra Mellansverige, kortare benämnt Laddinfra Öst. Projektet har precis avslutats och har haft som syfte att stimulera till en ökad utbyggnad av laddstationer i regionen samt dessutom vara ett stöd för de aktörer som vill engagera sig i detta arbete. Inom projektet har tagit fram en rad användbara skrifter och broschyrer.

I rapporten Strategi för utbyggnad av ladd­ stationer i Östra Mellansverige som är slutprodukten av projektet, finns förslag till rekommenderade placeringar av infrastruktur för snabbladdning och destinationsladdning inom Östra Mellansverige . Placeringarna baseras på analys av faktorer som befintlig laddinfrastruktur, trafik flöden, resvanemönster, placeringsorter för större arbetsgivare i regionen etc. Projektet har även samlat information från nyckelaktörer i länet som kommuner, energibolag, fastighetsägare med flera avseende behov och förväntad utbyggnadstakt. Placering och prioritering av laddare har gjorts för att på enklast sätt stärka befintlig laddinfrastruktur och skapa robusta korridorer för arbetspendling och genomresor i länen. Här kan du ladda ner hela rapporten 

Projektet har också tagit fram tre informationsbroschyrer om laddinfrastruktur i syfte att underlätta för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att installera laddstationer. Här kan du ladda hem broschyrerna som går bra att skriva ut som häften i A5-format. 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin