Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Rådgivning kring solel till företag

Hur ser rådgivningen om solel till små och medelstora företag ut idag? Hur skulle den kunna förbättras? I rapporten som vi nu publicerar kan man läsa mer om det här. En av de viktigaste slutsatserna är att det finns behov av rådgivningsmaterial som är specifikt framtaget för och riktar sig till små och medelstora företag.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet!

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin