Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Studieresa till Återbruksgallerian Retuna

Den 15 juni anordnade Energikontoret en studieresa för kommunrepresentanter i Östergötland till Retuna Återbruksgalleria och Återvinningscentral i Eskilstuna. Resan arrangerades inom ramen för nätverket för kommunal samverkan i syfte att se och lära och inspireras. 5 kommuner; Linköping, Kinda, Åtvidaberg, Mjölby och Motala följde med.

Anna Bergström som är Centrum ledare för Retuna tog emot och guidade oss runt.

Retuna startades 2015 som en intressegrupp och kommunen bidrog i uppstarten med ett driftbidrag. Idag ägs och drivs Retuna av Eskilstuna Energi och Miljö.

Alla butiker är egna entreprenörer och ska vara vinstdrivande. ”Vi leker inte affär, vi gör det på riktigt”. För att få vara med måste man lämna in en affärsplan som ska godkännas av Anna. Man överlever inte om man inte tror på sin affärsidé och jobbar för den. Man måste vara attraktivare, fräschare och bättre i denna bransch för att lyckas. Det är ett mycket arbetsintensivt jobb och därför har Anna infört krav att man måste vara minst 2 för att driva en butik.

Varje butik har ett bås där artiklar placeras efter att de har sorterats i en ankomsthall av personal från AMA (Eskilstuna kommunsresursenhet för Aktivitet, Motivation och Arbete). Butiksinnehavarna får inte gå ut i sorteringshallen och själva välja artiklar utan gör en lista på de artiklar de vill ta emot och ha i sin butik. AMA personalen fördelar allt som kommer in enligt listorna och placerar ut det i båsen. Om båsen bli överfulla får butiksinnehavaren en straffavgift eftersom det leder till att man inte får utrymme att ta emot mer saker. Det är viktigt att det är ett bra flöde mellan bås och butik hela tiden. Det finns även ett bytestorg mellan butikbåsen och det man inte vill ha i sina butiker får lämnas gratis till återvinning.

Man tar emot allt inlämnat material till återbruk och ute vid rampen på Återvinningscentralen som ligger precis utanför sorteringshallen, finns personal som uppmuntrar folk att lämna sina saker till återbruk istället för återvinning.

Det första året var det lite trögt att få in saker, men nu får man in mer och mer och det utökas stadigt med butiker i gallerian. Omsättningen i butikerna blir ett slags index för mängden minskat avfall som istället går till återbruk.

Det är viktigt att vara klar över vad syftet med verksamheten är. Anna tror inte att de vanliga köpgalleriorna har någon framtid, när så mycket handel sker via nätet och IT handeln hela tiden ökar. Däremot kan en galleria som Retuna erbjuda flera andra värden som att man t.ex. bidrar till en bättre värld när man väljer klimatsmart shopping. Det diskuteras mycket i huset vad som är värdet på en produkt. Vad betalar vi för och vem bestämmer värdet? En ny produkt tappar snabbt sitt ”nyvärde”, i vissa fall så fort det lämnat butiken, t.ex. kläder och elektronik. En återbrukad produkt kan betinga ett högt värde beroende på hur det presenteras och ramas in.

Skarmavbild 2017 06 19 kl. 13.40.20

Andra spännande saker som händer på gallerian är föredrag, utbildningar och events av olika slag.

Projekt på gång:

  • Målgrupp skolor: att pedagogiskt pyssel ska göras med återvunnet material, dvs inte skapa nya sopor.
  • Eskilstuna folkhögskola driver CSN berättigad 1 årsutbildning i recycle design- återbruk https://www.retuna.se/sidor/folkhoegskolan/
  • Projekt Panta pulkor; med sikte på att returnera trasiga pulkor till leverantören som ska få reparera dem och sälja dem på nytt är på gång.

Mer information om Retuna finns på https://www.retuna.se/sidor/om-retuna/

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin