Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Stärk ditt företag med effektivare energianvändning

Energikontoret Östra Götaland, Länsstyrelsen Östergötland och Energiriket har gemensamt tagit fram en skrift som kortfattat beskriver olika projekt och stöd i Östergötland som kan vara aktuella för små och medelstora företag som vill investera i energieffektiviseringsåtgärder eller solel. Du hittar skriften via följande pdfLÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin