Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Föredrag om solel, energieffektivisering och företagande

Energikontoret Östra Götaland kommer vid en seminariedag anordnad av Almi Företagspartner Östergötland berätta om solel och energieffektivisering och hur detta kan användas för att öka ett företags lönsamhet.

Det handlar om direkta effekter såsom minskade kostnader och ökade intäkter, men även indirekta effekter som hur detta kan användas i marknadsföring och i byggande av ett starkt varumärke. Seminariedagen heter "Vägen till en hållbar internationell affär" och genomförs i Linköping 25 augusti. Mer information och länk till anmälan hittar du via vårt kalendarium: http://energiost.se/nyheter-media/aktiviteter/25-vaegen-till-en-hallbar-internationell-affaer.

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin