Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energismart är lika med affärssmart!!

Energianvändningen står ofta för en stor del av företagets kostnader. Genom att arbeta energieffektivt slipper du betala för den energi som du inte behöver. Dessutom bidrar minskad energianvändning till en bättre miljö, ett stärkt varumärke och ökat förtroende hos dina kunder. Hållbart, resurseffektivt och energieffektivt företagande är en allt viktigare konkurrensfördel.

Genom projektet Energismart är lika med affärssmart erbjuds små och medlestora företag i Östra Mellansverige hjälp med att komma igång med sitt energieffektiviseringsarbete.

DETTA FÅR DU SOM FÖRETAGARE

• En företagsspecifik handlingsplan för hur ditt företag kan minska sin energianvändning och gå vidare med energieffektiviseringsarbete.

• Personlig rådgivning.

Tack vare EU-medel är erbjudandet kostnadsfritt!

Projektet Energismart lika med affärssmart är ett samarbete mellan regionens energikontor och Almi Företagspartner.

 Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns för ditt företag, kontakta oss för mer information: Erik Gotborn, Energikontoret Östra Götaland, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 0700-90 04 47.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin