Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energiträff för banktjänstemän och mäklare

Många företag har goda förutsättningar att spara pengar, och därmed öka sin lönsamhet, på energieffektivisering och installation av solel och samtidigt minska sin riskexponering för plötsliga och höga prishöjningar på energi. Investeringen kan även innebära att värdet på verksamhetens fastighet ökar då den medför att driftskostnaderna minskar.

Gemensamt för dessa investeringar är att de ofta är lånefinansierade. Energikontoret Östra Götaland, Almi Företagspartner och LRF bjuder nu in banktjänstemän och mäklare till ett lunchseminarium för att berätta mer om vad som kännetecknar dessa typer av investeringar och hur de kan finansieras.

Tid

25 oktober klockan 10.30-12.00, därefter gemensam lunch.

Plats

Hotell Ekoxen, Klostergatan 68 i Linköping.

Deltagande är kostnadsfritt tack vare EU-medel!

Mer information och länk till anmälan hittar du här: LÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin