Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Nytt nyhetsbrev från Energikontoret

Nu har Energikontoret Östra Götaland publicerat ett nytt nyhetsbrev. Denna gång kan du läsa om:

- Erbjudande till dig som lantbrukare som vill minska dina energikostnader
- Energiträff för banktjänstemän och mäklare
- Hyra solceller - en marknad på frammarsch
- Erbjudande om seminarium till fastighetsägare om energiinvesteringar som ökar lönsamheten för en fastighet
- Inbjudan till Energilyftet
- Information om energimässa i Mjölby

Nyhetsbrevet hittar du här: LÄNK

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin