Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Seminarium om upphandling av värmepumpar

Välkommen på vårt halvdagsseminarium som ska ge dig verktyg för att ta fram ett bra beslutsunderlag vid kalkylering och upphandling av värmepumpar. Föredraget kommer att ge dig en mer ingående inblick i årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift.

Syftet med seminariet är att ge dig ett förbättrat beslutsunderlag vid kalkylering och upphandling av värmepumpar. Ett ytterligare syfte är att visa hur man i AF-delar och rambeskrivningar ställer prestandakrav och vilka förutsättningar som är viktiga för att få en bra fungerande värmepumpinstallation. Föreläsare är Roland Jonsson från WSP (BeBo) och genomförs inom ramen för BeställarKompetens.

Vi tror att du som är fastighetsägare av lite mindre art är hjälpt av seminariet. För att räknas som mindre fastighetsägare ska du ha max 100 lägenheter eller 5 000 m2 lokalyta med en energianvändning med mindre än 1 GWh per år (framgår exempelvis i din energideklaration). Även andra målgrupper med koppling till ämnesområdet är välkomna att delta på seminariet.

Värd för seminariet är Energikontoret Östra Götaland och Fastighetsägarna.

Aktiviteten är kostnadsfri. Den finansieras i stället av EU-medel.

Program och anmälan: pdfLÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin