Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Stort intresse för Energilyftet

Energimyndighetens satsning Energilyftet genomfördes i Linköping i förra veckan. Det var fullsatt med nyfikna deltagre från fastighetsvärlden, en blandning av arkitekter, projektledare och förvaltare. Efter lunch besöktes Stångåstadens plusenergihus i Vallastaden. 

Energilyftet är en utbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader. Fokus under utbildningen var att skapa insikt kring att alla inblandade vid nybyggnationer har en roll att spela och dessutom att intressera deltagaran för den Energilyftetes webutbildning. En utmaning framöver som lyftes fram under inspirationsdagen är att majotriteten av alla fastigheter redan finns och att nybyggnation står för en mycket liten del. Att renovera en fastighet till en lågenergibyggnad kräver stor kompetens och vilja.

http://energilyftet.learnways.com

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin