Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energiexpert besöker Tvättexperten

”Att få bättre koll på vår energianvändning är en viktig del i företagets strävan att växa”, säger Gerhard Ritzman, vd på Tvättexperten som ökat sin omsättning från 8 till 12 miljoner på tre år. Nu får de hjälp att bli mer energieffektiva genom Energikontorets projekt Energieffektiva företag.

Inom Energieffektiva företag får företag en kostnadsfri energikartläggning för att få en första hint om hur de kan tänka och vad som kan vara värt att göra för att minska energianvändningen. Tvättexperten var första företaget i Östergötland som fick besök av konsulten Peter Wimble från WSP.

Energiexpertens rundvandring visade att Tvättexperten har några utmaningar att ta tag i. De använder en panna som körs på RME, ett biobränsle baserat på bland annat raps, för att producera den ånga som behövs i verksamheten. En utmaning är att ångan genererar mycket spillvärme i form av varm luft och varmt vatten. Andra utmaningar är tryckluftsläckage och kompressorstorlek, samt det stora behovet av kyla.

Är du företagare och vill undersöka vilken besparingspotential som finns i din verksamhet? Hör av dig till oss på Energikontoret för att boka ett kostnadsfritt besök av en energiexpert!

Faktaruta

Att få små och medelstora företag att minska sin energianvändning ingår i regeringens strategi för att uppnå Sveriges mål om minskade koldioxidutsläpp.

Energikartläggningarna inom Energieffektiva företag genomförs i samverkan med Almi Företagspartner, som bidragit med företagskontakter. Energikontoret Östra Götaland leder arbetet och ett flertal andra projekt inom energieffektivisering som riktar sig till små och medelstora företag.

Energieffektiva företag är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energikontoret i Mälardalen, Region Västmanland, Regionförbundet Sörmland, Region Uppsala län, Region Örebro län och Region Östergötland. Projektets övergripande mål är att få små och medelstora företag i Östra Mellansverige att minska sin klimatpåverkan, vara energieffektiva och konkurrenskraftiga.

Kontakt

Kickan Grimstedt, projektledare, Energikontoret Östra Götaland, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., telefon: 0767-60 19 64

 

Energieffektiva foretag finansiarer ny

 

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin