Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solel och profilering

Den 6:e december genomförde Energikontoret Östra Götaland, Fastighetsägarna och LRF ett lunchseminarium på Vreta Kluster som handlade om solel och profilering. Bakgrunden till seminariet är att det pratas mycket om ekonomi och teknik rörande solel men att man ofta glömmer bort andra viktiga aspekter som att solel kan användas i ett företags profilering, i marknadsföringen och för att stärka dess varumärke.

Inledningstalare var Andreas Molin från PPAM Solkraft som gav en inblick i vilken potential solel har i idag och i framtiden. Han berättade bland annat om dubbelsidiga paneler, solel i byggnadsmaterial, som visuell barriär, bullerskydd och som fallskyddsräcken. Andreas visade också upp ett exempel där solpaneler används som solskydd i en kontorsbyggnad.

Detta följdes av ett föredrag från Tomas Tränkner från Slipsten som tog upp att solel är en smart investering i varumärket som dessutom kan bidra till: Nöjda anställda, lojala kunder, att du kan ta ut ett högre pris, minskade marknadsföringskostnader och att värdet på bolaget kan höjas. För att lyckas är det dock viktigt att fastställa vem man är och vem man vill vara för att sedan bygga förtroende och säkerställa att man är konsekvent i sin identitet. När man är klar med detta kan man börja kommunicera sin verksamhet, vilket kan ske på ett effektivt sätt genom nyttjande av sociala medier. Men ska dock inte glömma analoga system som att: prata solel med kunderna och medarbetarna, sätta upp en skylt vid anläggningen etc.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med Tomas Lindstrand, Lindstrands Fastigheter; David Varverud, Energifabriken och Bengt Samuelsson, Torpa gård som alla investerat i solel. Några kommentarer från samtalet var att det går att tjäna pengar på sikt genom att profilera sin solelproduktion, att hyresgäster efterfrågar hållbarhet och solel samt att det är viktigt att vara hållbar i företagets alla delar för att vara trovärdig när man bygger dess identitet.

Om du vill ta del av power point-presentationerna från seminariet så hittar du dem här: pdfPPAM_Solkraft.pdfpdfSlipsten_Marknadsutveckling_AB.pdf

Foto: Tomas Tränkner

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin