Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Nytt nyhetsbrev från Energikontoret

Nu har Energikontoret Östra Götaland publicerat ett nytt nyhetsbrev. Denna gång kan du läsa om:

- Viktiga insatser som genomfördes under 2017
- Östgötautmaningen bidrar till fler hållbara transporter inom offentlig sektor
- E-WEEK blir E-DAY
- En kraftsamling för vindkraft
- Storsatsning på energieffektivisering i företag
- Energi- och klimatrådgivning i samtliga kommuner i Östergötland från 2018

Nyhetsbrevet hittar du här: LÄNK

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin