Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

EU-pengar ska bidra till hållbara transporter i Östergötland

Energikontoret Östra Götaland har beviljats närmare 1,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett projekt som syftar till att minska utsläppen från transportsektorn inom kommuner i Östergötland och Region Östergötland.

Insatserna ska bidra till ett minskat behov av transporter, ökad användning av energieffektiva fordon samt ett ökat nyttjande av förnybara drivmedel.

- Vi kommer att jobba med en bred ansats utifrån målgruppens behov säger Ylva Ek, projektledare på Energikontoret Östra Götaland. Projektets aktiviteter kommer bland att annat omfatta framtagande strategier för omställning, kostnadsanalyser för t. ex. bil- och cykelpooler, tillgängliggörande av teknik för resfria möten, genomföra beteendepåverkande insatser för att främja användandet av förnybara drivmedel i de fordon där detta är möjligt etc.

Vad gäller projektets resultat har mål fastställts om att deltagande aktörer ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 15 % i samband med att det avslutas om tre år. På längre sikt beräknas minskningarna bli ännu större.

Detta projekt har möjliggjorts tack vare förstudiemedel från Region Östergötland och är också den aktör som bortsett från EU-medlen, är den organisation som bidrar med mest medfinansiering till projektet.

- Projektet bidrar till viktiga regionala miljö- och klimatmål säger Peter Karlsson, strateg på Region Östergötland. Dessutom kommer projektet ytterligare att stärka Östergötlands profil som ett län som ligger långt fram vad gäller hållbarhetsfrågor och miljöteknik. Dessa aspekter ingår i ett av länets styrkeområden och utgör en viktig potential för näringslivsutveckling.

Vill du veta mer om detta projekt, kontakta i så fall: Ylva Ek på Energikontoret Östra Götaland, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 0705-18 99 01.

-------------------------------------------------------------------------

Faktaruta

Projektnamn: Östgötautmaningen – Fossilfria transporter i offentlig sektor.
Projektägare: Energikontoret Östra Götaland.
Projektperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31.
Totalbudget: 2 958 320 kr.
Huvudfinansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Deltagare: Region Östergötland, Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin