Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Kraftsamling vindkraft

Missa inte denna viktiga dag där vi tillsammans diskuterar utmaningar och möjliga lösningar för vindkraft i Östergötland och Södermanland.

Plats: Pronova konferens i Norrköping
Tid: 09.30 - 15.00
Datum: 11 april

Medverkande: Sara Fogelström, Chalmers Tekniska Högskolan
Lars Thomsson, Vindkraftsamordnare Sydost
Matthias Wärn & Maria Brolin, Svea Vind Offshore
Karin Jonsson, Norrköpings Kommun
Bitte Wennstedt Edvinger, Arkeologicentrum  
Tore Wizelius, Vindform AB
Jens Rydell, Lunds universitet.

Detta seminarium genomförs inom projektet Vindkraft Öst etapp IV som har Energimyndigheten som huvudfinansiär. Den del som genomförs i Östergötland medfinansieras av Länsstyrelsen Östergötland.

Program och information om anmälan hittar du här: pdfLÄNK

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin