Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Erbjudande om konsultbesök till fastighetsägare

Inom projektet Energieffektiva företag kan fastighetsägare få ett besök från en konsult från WSP för att gå igenom fastighetens (fastigheternas) energiprestanda och få förslag på energieffektiviseringsåtgärder samt förutsättningar för solelproduktion.

Fem sådana besök har redan genomförts i Östergötland och vi har nu i samverkan med Fastighetsägarna möjlighet att erbjuda ytterligare tre företag sådana besök. I följande länk kan du läsa om ett fastighetsbesök som gjordes i Hogstadius fastigheter i Mjölby i mars 2017 som belyser hur detta går till och vilka förslag på åtgärder som ett besök kan ge: http://energiost.se/138-fastighetsbesoek-leder-till-energibesparande-atgaerder-hos-hogstadius-fastigheter-i-mjoelby.

Detta erbjudande är helt kostnadsfritt för deltagande företag, men det finns några förutsättningar för att vi ska kunna erbjuda dig denna tjänst:

  • Ditt företag måste vara ett så kallat små och medelstort företag, dvs max 250 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro. 
  • Du som fastighetsägare måste ha en vilja och ett intresse för att minska din energiförbrukning.

Vill du har mer information om erbjudandet så hittar du det i bifogad dokument: pdfLÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin