Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Turné i Östergötland om vindkraft, solel och energieffektivisering

Energikontoret Östra Götaland och energi- och klimatrådgivningen i Finspång, Norrköping och Valdemarsvik i samverkan med LRF har genomfört en turné i ovan nämnda kommuner för att informera om vindkraft, solel och energieffektivisering.

Målgrupp för turnén har varit markägare, företagare, lantbrukare, privatpersoner m. fl. och syftet har varit att visa upp vilka möjligheter det finns att satsa på förnybar energi och energieffektivisering. Bland annat har frågor om bidrag och stöd, lönsamhetsberäkningar, möjliga bolagsformer, upphandlingsfrågor och teknik tagits upp under föredragen. I samband med dessa genomfördes även en minimässa med solelsinstallatörer där deltagarna hade möjlighet att fördjupa sig om just sina förutsättningar för att satsa på detta.

Turnén samlade närmare 100 deltagare vilket arrangörerna är mycket nöjda med. Aktiviteten genomfördes delvis inom ramen för projektet Vindkraft Öst etapp IV som i Östergötland finansieras av medel från Energimyndigheten och Länsstyrelsen Östergötland.

Om du vill ta del av de olika presentationerna från seminarierna så hittar du dessa nedan.

Per Sjöström, energi- och klimatrådgivning: pdfLÄNK

Kolmårdsvind, vindkraft: pdfLÄNK

Arne Andersson, solel: pdfLÄNK

Erik Gotborn, energieffektivisering: pdfLÄNK

 EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin