Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Seminarium om driftoptimering i fastigheter

Vill du veta mer om hur du kan spara energi och pengar på driftoptimering i fastigheter? Detta är temat för tre halvdagsseminarier som genomförs i Eskilstuna, Örebro och Linköping i april. Föreläsare är Kenneth Weber från ETM Kylteknik AB som har 30 års erfarenhet av detta.

Målgrupp för seminariet är:

  • Fastighetsägare som räknas som små och medelstora företag, det vill säga max 250 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro
  • Kommunala energi- och klimatrådgivare
  • Andra aktörer i mån av plats, exempelvis energikonsulter, energibolag, företagsrådgivare etcetera.

Vi inleder med lunch kl 12.00 för de som har möjlighet att vara med på den. Deltagande är helt kostnadsfritt.

Anmälan till Eskilstuna 16 april gör du här: LÄNK

Anmälan till Örebro 17 april gör du här: LÄNK

Anmälan till Linköping 18 april gör du här: LÄNK

Om du vill läsa hela programmet så hittar du den här: pdfLÄNK

 

Aktiviteten genomförs i samverkan med Fastighetsägarna.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin