Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solcells- och matevent i Vadstena

Vadstena kommun i samverkan med LRF Konsult och Pilgrimscentrum Vadstena anordnar 22 mars ett solcells- och matevent på Vadstena folkhögskola. Mer information och anmälan hittar du här: pdfLÄNK

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin