Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Res klimatsmart till Energitinget 2018

Nu kan vi erbjuda bussresa till Energitinget (ingår i entrépriset) med start från Linköping och med stopp i Norrköping. Inte nog med att du reser klimatsmart till evenemanget, du får också möjlighet att nätverka med andra deltagare samt lyssna på intressanta energirelaterade föredrag från Fastighetsägarna, Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun (energi- och klimatrådgivningen).

Mer information hittar du här: LÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin