Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Sollunch i Motala

Antalet solelinstallationer har under de senaste åren ökat kraftigt tack vare att kostnader för solpaneler minskat. Denna kostnadsutveckling har inneburit att det nu är lönsamt att investera i solel. Du som är företagare eller lantbrukare bjuds nu in till ett lunchseminarium i Motala där du kommer att få mer information om hur man går tillväga för att satsa på solel samt få lyssna på företagare som redan genomfört sådana investeringar.

Program

 • Information – Välkommen
  • –  Anders Bengtsson Motala kommun
  • –  Åsa Fredell Tillväxt Motala
  • –  Daniel Kvist Energikontoret
 • Event och turistföretaget Torpa Gård - Bengt Samuelsson berättar om varför – och hur de gått tillväga - när de satsat på solceller i sitt företag.
 • Grepstad Gårdsbutik – Ola Schwartz berättar om deras satsning på solel
 • Information om CAD & Konstruktions satsning på solel
 • På lunchen medverkar också företag som installerar och projekterar solcellsanläggningar så att du kan få svar på dina specifika frågor direkt på plats. Även Kommunens energi- och klimatrådgivare kommer finnas på plats för eventuella frågor.

För mer information och anmälan klicka här: pdfLÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin