Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Dokumentation från konferensen Kraftsamling Vindkraft

Här följer dokumentationen från konferensen Kraftsamling Vindkraft som genomfördes i Norrköping 11 april 2018.

Föreläsarpresentationer

Sara Fogelström (ppt), pdfLÄNK
Karin Jonsson 1:a delen (ppt), pdfLÄNK
Karin Jonsson 2:a delen (ppt), pdfLÄNK
Britta Wennstedt Edvinger (ppt), pdfLÄNK
Jens Rydell 1:a delen (ppt), pdfLÄNK
Jens Rydell 2:a delen (ppt), pdfLÄNK
Maria Brolin (ppt), pdfLÄNK
Lars Thomsson, pdfLÄNK

Sammanställning work shops

Grupp 1, pdfLÄNK
Grupp 2, pdfLÄNK
Grupp 3, pdfLÄNK
Grupp 4, pdfLÄNK
Grupp 5, pdfLÄNK
Grupp 6, pdfLÄNK

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin