Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Du har väl anmält dig till Energitinget?

Nu är anmälan till Energiting Östra Mellansverige endast öppen i två dagar till. Har du inte anmält dig än? Gör det nu! Låt det bli en dag där du låter dig inspireras, knyter nya kontakter samt får verktygen att spara pengar.

Har du kikat på programmet? Det har vi fyllt med föreläsare och entreprenörer som ska inspirera och vägleda er i omställningen till en mer energieffektiv verksamhet. Ämnen som kommer diskuteras under dagen är bland annat företagsutveckling, ökad konkurrenskraft och lyckade exempel från verkligheten, allt med en tydlig koppling till hållbarhet och energieffektivisering. Mer information: http://energieffektivaforetag.se/energiting

 Att tänka hållbart och energismart är nyckeln till framgång!

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin