Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solelkalkyler för företag

I samband med att man som företag ska investera i solel är det viktigt att ha ett bra beslutsunderlag så att man genomför rätt investering utifrån sina förutsättningar och behov. På hemsidan för projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige finns flera kalkylverktyg som du kan nyttja i detta avseende.

Kalkylerna utgår bland annat från olika typer av lönsamhetsberäkningar, analys av produktionskostnader samt dimensionering av en anläggning. 

Här kan du läsa mer om dessa solelkalkyler: LÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin